Sir Julian Huxley (1887-1975) om utviklingslærens popularitet

Sir Julian Huxley (1887-1975)

om utviklingslærens popularitet


Sir Julian Sorell Huxley var en engelsk biolog, forfatter, humanist og internasjonalist. Han var den første generalsekretæren i UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) og barnebarn til Thomas Huxley. Kjell J. Tveter skriver:

”Julian Huxley, Unescos første generalsekretær, var en ivrig darwinist og ateist. Han var så ærlig at han sa at det ikke var overveldende vitenskapelige fakta som gjorde at utviklingslæren ble uhyre populær på rekordtid. Nei, det skyldtes det forhold at når Gud var avskaffet, kunne menneskene leve slik de ville og følge sine lyster og begjær siden de ikke skulle stå til regnskap for en hellig Gud (Tveter, 2012, s. 24).”


Kilder:

Tveter, Kjell J. (2012). Livet – skapelse eller tilfeldighet? Kjeller: Hermon Forlag.

http://no.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley, lest 24.11.2013