Engler i militærklær

Engler i militærklær


Arne Olav Østrem skriver:

”Når Aksjon Ibrahims tidligere leder skulle besøke Marokko for første gang, så ble det sammenfallende med at regntiden startet. Det regnet så kraftig at vannet flommet over veier og åkrer og gjorde mye skade. Med som reiseguide og sjåfør var en av pionerene i IBRA Sverige.

De kom til et lite dalføre og foran dem forsvant veien. Elven gikk over veibanen på en rett strekning. Likevel valgte de å kjøre videre fordi de regnet med at vannet ikke ville stå så høyt oppe på bilen at det ville gjøre skade. Men midt uti flomvannet stoppet bilen likevel. De kom seg ikke av flekken. Plutselig så de, at på andre siden kom en militærbil kjørende. Den stoppet i vannkanten og to menn i militærklær og støvler steg ut. De tar vaieren fra vinsjen framme på sin bil, vasser ut, hekter kroken i understellet og drar bilen opp på tørt land. De takker disse militærmennene for hjelpen. De snur seg og kikker utover vannet som flommer. Så oppdager de at militærbilen er forsvunnet uten at de har merket noe. De finner ingen spor i grusen heller. Hva er hendt? De diskuterer lenge seg imellom og konkluderer etter hvert med at det de har opplevd, kunne ikke være noe annet enn engler som hadde kommet dem til hjelp, i militærklær.”


Kilde: IBRA Magasinet, nr. 6, 2013, s. 18.