Martin Luther (1483-1546) om et liv i sannhet

Martin Luther (1483-1546)
om et liv i sannhet


Egil Sjaastad skriver:

”I forklaringen til det 8. bud prøvde Luther å sammenfatte Bibelens formaninger om et liv i sannhet. Der sier han:

”Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver om vår neste, ikke sviker, baksnakker eller setter ut ondt rykte om ham, men unnskylder ham, snakker pent om ham og tar alt i beste mening” (Sjaastad, 2004, s. 343.”


Kilde: Sjaastad, Egil. (2004). Han vekker mitt øre. Oslo: Lunde Forlag.