En puritansk bønn

En puritansk bønn


Nådige Herre, tilgi meg alle de synder jeg har gjort i dag, denne uken, dette året, alle mitt livs synder, synder i mine første år, i ungdomsårene og i de senere år, unnlatelsessynder og overlagte synder, at jeg har vært sur og tverr og sint, at jeg har syndet i ord, liv og vandring, at jeg ikke har vært frimodig nok til å bekjenne Kristus, at jeg ikke har vist nidkjærhet for hans ære… Tilgi meg alle mine synder, kjente og ukjente, bevisste og ubevisste, bekjente og ubekjente, de jeg husker og de jeg har glemt. Gode Herre, hør meg og tilgi meg.


Kilde: Tada, Joni Eareckson. (1993). Diamanter i støvet. Oslo: Lunde Forlag. (s. 91-92)