Takket Børre Knudsen for at datteren var i live

Takket Børre Knudsen

for at datteren var i live


Ateisten, prestefienden, journalisten og forfatteren Niels Chr. Geelmuyden (f. 1960) ga i 1988 ut portrettboka En prest og en plage om Børre Knudsen. I 2014 ble denne tittelen lånt i forbindelse med en film om den kjente presten. I et intervju i Vårt Land sier Geelmuyden at han så på Børre Knudsen som en ekstrem person. Da han møtte ham for å sette ham til veggs, møtte han i stedet et menneske som endevendte alle fordommene hans.

–Hans varme, rause vesen og den gode humoren overrasket meg. Og ikke minst et vidsyn som jeg slett ikke hadde forventet. Det ble et utrolig hyggelig møte der vi mot alle odds kommuniserte veldig godt. Jeg opplevde ham først og fremst som en kunstnersjel, han har jo blant annet status som en betydelig salmedikter.

Ifølge Geelmuyden mener Børre Knudsen at man ikke kan gradere menneskers verdi uten å nedgradere alt menneskeverd. Prinsipielt spiller det ingen rolle om man graderer menneskeverd på basis av hudfarge, etnisk tilhørighet, kjønn, økonomi eller utviklingstrinn. Kvinnen er vel så mye offer som det ufødte barnet. I Knudsens øyne er det kvinnemishandling å tilby drap som løsning på et sosialt problem. Derfor ga han bort sine konfiskerte årslønner som prest til gravide kvinner og derfor sto følgende meddelelse å lese på den hvite barnekisten som han gjennomførte symbolsk begravelse av: ”Hvorfor var dere så slemme mot mamma?” Pressen syntes dette passet såpass dårlig med bildet de hadde etablert av en middelaldersk kvinnehater at de omskrev budskapet til ”Hvorfor var du så slem mot meg, mamma?”

På spørsmålet om Børre Knudsen har gagnet abortsaken, sier Geelmuyden:

-Han har kjempet for en sak som var dømt til nederlag. Det er modig gjort. Underveis har han opplevd at kampen har påvirket enkelte kvinner til å bære frem det kjæreste de siden vet om i verden. Det opplevde jeg selv da vi skiltes på Bardufoss flyplass. En kvinne kom og takket ham for det kjæreste hun eide, hennes syv-årige datter. Jeg tror det kaster lys over hans utholdenhet midt i forfølgelsen og trakasseringen han store deler av livet har vært utsatt for. Det er lett å forstå at han i dag blir sett på som en Brand-skikkelse.

Videre sier Geelmuyden at Børre Knudsen står for ett av de lengste og modigste opprørene av ikke-voldelig karakter i hele vår etterkrigstid. Hans liv illustrerer hvilke omkostninger og lidelser det medfører å være annerledes tenkende i et ensrettet teknokratisk samfunn som Norge.

-Jeg har aldri forstått at man opplevde Børre Knudsens virkemidler og metoder som ekstreme. Da har man ikke tatt inn over seg hvilke metoder som abortmotstandere i andre land har benyttet seg av, eller hvilken virkelighet Knudsen mener at man står overfor, sier Niels Chr. Geelmuyden (Vårt Land, 2014).


Kilde: Vårt Land. (2014, March 28). Prestefiende ville sette Børre Knudsen til veggs. Retrieved March 29, 2014 from http://www.vl.no/kultur/prestefiende-ville-sette-borre-knudsen-til-veggs/