Conrad Svendsen om å bli født på ny

Conrad Svendsen

om å bli født på ny


Conrad Svendsen skriver at dersom vi spør hvordan det går til at et menneske blir født på nytt, så forstår vi det ikke, men det vet vi, at det er Guds Ånd, som kommer til mennesket. Og Guds Ånd gir det et nytt hjerte med kjærlighet til Gud og menneskene. Og når Guds Ånd får lov til å bli værende i hjertet, og vi ikke sier nei til Guds Ånd, da blir vi virkelig nye. Guds Ånd gir oss lyst til å gjøre gode gjerninger og kraft til virkelig å gjøre dem. Derfor blir det et nytt menneske i stedet for det gamle menneske. Den som før var hovmodig og stolt, blir ydmyk. Den som var løgnaktig, blir sanndru. Den hissige blir stille og saktmodig. Den ulydige blir lydig. Den dovne blir flittig. Den uvennlige og ukjærlige blir vennlig og kjærlig. Den sladderaktige slutter med å sladre osv. (Svendsen, 1905, s. 236-237).


Kilde: Svendsen, Conrad. (1905). Husandagtsbog. Kristiania: Lutherstifelsens Boghandels forlag.