Trond Berg Eriksen om kildene til grekernes visdom

Trond Berg Eriksen om

kildene til grekernes visdom

 

Trond Berg Eriksen skriver i teksten ”Vestens tenkere fra Homer til Milton” at "...egyptiske, mesopotamiske og semittiske kilder har stått fadder for mye av det som eldre forskning tilskrev grekernes enestående begavelse som folk... (Eriksen, 1993, s. 14)".


Kilde: Eriksen, Trond Berg. (1993). Vestens tenkere fra Homer til Milton. I: Vestens tenkere. Bind I. Fra Homer til Milton. Oslo: Aschehoug.