Sabotør kom til tro

 Sabotør kom til tro

 

I starten av 1970-tallet ble en mann ansatt av kinesiske myndigheter for å forstyrre radiosendingene til IBRAs programmer. Han ble sendt til Hong Kong hvor han skulle betjene en stor støysender som blokkerte radiokanalens sendinger. Mannen hadde et stort skjema på veggen som viste alle de kristne sendingene, og arbeidet besto i å trykke på to knapper: Han skulle starte støysenderen når programmet begynte, og han skulle slå av støysenderen når programmet sluttet. Men noen ganger trykte han for sent, og noen ganger trykte han for tidlig og fikk dermed med seg litt av det som ble sagt. Til slutt greide han ikke å motstå fristelsen til å be til den Jesus som han hadde hørt om gjennom de korte sekvensene på radioen. Den kinesiske mannen skrev om dette i et brev til IBRAs oppfølgingsmedarbeidere, og de sørget for at han kom i kontakt med en pastor. Ikke lenge etter ble mannen frelst, og sluttet som støyansatt i radioen.

 

Kilde: IBRA magasinet, nr. 3 2015, s.20