Ropte til Jesus i sin nød og ble helbredet

 Ropte til Jesus i sin nød og ble helbredet

En liten gutt som var aldeles full av skurv i hodet, var meget ulykkelig, for ingen lege kunne helbrede ham. Men i sin ytterste nød sprang han ut i skogen og ropte og ba til Jesus, og Jesus helbredet ham. Han hadde denne liketille tro, som av og til nøden får til å utvikles slik at den bringer tilbake store resultater (Storm & Monsen, 2011, s. 37). [Skurv er en hudsykdom med skorpedannelse.]

Kilde: Storm, Haakon & Monsen, Ludvig. (2011). Guds kraft til helbredelse på hjemmene «Iasin Terata» og «Rafa». Tromsø: Prytz agenturers forlag.