Når et barn dør på jorden

 Når et barn dør på jorden

 

Marietta Davis levde i første halvdel av 1800-tallet, og hun bodde i den amerikanske delstaten New York. I boka «Livet etter døden» forteller hun at hun i løpet av sin opplevelse i Himmelen fikk undervisning om hva som skjer når et barn dør på jorden:

«Når et barn dør på jorden, bærer den skytsengelen som det har det opp til Fredens bolig [i Himmelen]. Hun ser også hva slags barn det er, og plasserer det sammen med andre som står på det samme trinn i sin utvikling. Liksom den dyktige gartner på jorden dyrker forskjellige blomster i forskjellige bed, slik plasserer englenes visdom de forskjellige barn i de hjem som passer best for deres utvikling, enten i kunstnerisk, vitenskapelig eller sosial retning (Davis, s. 40).»

Kilde: Davis, Marietta. Livet etter døden. Ni døgn borte fra legemet. Elnesvågen: Shalom forlag.