Om  F. F. Bosworths død

 Om F. F. Bosworths død

Fred Francis Bosworth (1877-1958) var en amerikansk evangelist som mottok over 200.000 skriftlige tilbakemeldinger av personer som hadde blitt helbredet i Jesu navn gjennom hans tjeneste.

Like før han døde, ser det ut til at han hadde en såkalt dødsleievisjon. En dødsleievisjon vil si at personen som er døende, og noen ganger også de som er til stede ved dødsleiet, får se eksempelvis Jesus og/eller avdøde familiemedlemmer og venner. Noen får også se inn i den verden de er i ferd med å tre inn i.

F. F. Bosworth satte seg opp i senga og så ut til å hilse på og klemme mennesker. De pårørende kunne ikke se de personene Bosworth angivelig var i kontakt med. Bosworth hold på med dette i flere timer, og da han var ferdig med dette la han seg ned med et smil rundt munnen og sovnet.

 

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/F._F._Bosworth, lest 09.09.2015