Billy Graham om Helvete

 

Billy Graham om Helvete
 
 
Billy Graham (f. 1918) ga høsten 2015 ut boka ”Where I am: Heaven, Eternity and Our Life Beyond”.
Boka inneholder blant annet beskrivelser av helvete som minner om de Graham kunne bruke da han brøt gjennom nasjonalt som ung evangelist.
-Som kristen og som forkynner av evangeliet synes jeg alltid det er trist å forstyrre et herlig bilde, som det av evig liv i himmelen, for å snakke om et annet sted som Jesus kaller helvete. Det har ingenting felles med hva som typisk kalles hjemme, heller ikke er helvete et hvilested, et ventested eller et gravsted. Helvete er et brennende inferno, skriver den verdenskjente evangelisten i sin nye bok.
Forsker Michael Hamilton ved det evangeliske Seattle Pacific University sier at Graham ofte snakket om helvete i verdens nåværende tilstand og det helvete et kaotisk personlig liv kan innebære.
-Dette er de to utgavene av helvete som virkelig dominerer gjennom det meste av tjenesten hans, selv om han i de tidlige årene snakket mer om et faktisk bibelsk helvete, sier Hamilton.
Franklin Graham (f. 1952) sier at faren alltid har sett for seg helvete slik Bibelen beskriver det. I den nye boken tar Billy Graham noe forbehold, men bare noe.
-Jeg kan si med sikkerhet at hvis det ikke er bokstavelig ild i helvete, så bruker Gud symbolsk språk for å indikere noe langt verre. Akkurat som det ikke finnes ord som fullt ut kan beskrive den storslåtte skjønnheten i himmelen, kan vi ikke begynne å forestille oss hvor forferdelig stedet som kalles helvete er, skriver Graham.
 
Kilde: Dagbladet Dagen 2015. (http://www.dagen.no/Nyheter/ny-bok/Advarer-mot-evig-helvete-255653, lest 09.10.2015)