-Hvis Jesus er som deg, da vil også jeg følge ham!

 

-Hvis Jesus er som deg,
da vil også jeg følge Ham
 
 
En kristen i Russland ble fengslet pga sin tro, i en tid i landet da dette var vanlig praksis. Han var ikke en mann av mange og store ord, men han var likevel en som var tydelig på sin tro på Jesus Kristus. Det var derfor han var blitt fengselet, og det gikk ikke lang tid før både fangevoktere og medfanger la merke til denne kristne fangen. Han levde sitt stillferdige liv, utførte det han ble bedt om, og var tydelig på at han ba sine bønner til sin Herre.
Han benyttet også anledningene han fikk til å fortelle de andre om sin Herre og Frelser. Og slik gikk dagene!
Men en dag kommer en av medfangene, og utfordrer den kristne fangen med spørsmålet: Men hvordan er egentlig denne Jesus som du snakker om? Det ble lenge stille fra den kristne fangen. Så sier han: Jo, Jesus han er slik som jeg!
Da kommer det fra medfangen:

-Ja, hvis Jesus er som deg, da vil også jeg følge ham!

 

Kilde: Inge Berg Pettersen, prest i Den norske kirke