Byvåpenet i Oberammergau helt syd i Tyskland

 Byvåpenet i Oberammergau

helt syd i Tyskland

 

Oberammergau er en by med i overkant av 5000 innbyggere beliggende helt syd i den tyske delstaten Bayern, nær grensen til Østerrike. Byvåpenet har trolig samme opprinnelse som pasjonsspillene som ble til som et resultat av at innbyggerne sverget at om Gud skånte dem for byllepesten som herjet i området, skulle de fremføre et pasjonsspill hvert tiende år i all ettertid.

En mann som kom hjem til byen i forbindelse med julefeiringen i 1633, brakte med seg pesten. Mannen døde og pesten begynte å spre seg i Oberammergau. Etter at eden til Gud ble fremsagt, døde ingen flere innbyggere i byen og byborgere som var smittet, skal ha blitt friske igjen. Spillet blir nå fremført hvert år som ender på tallet '0', i tillegg til de store jubileene som kommer i tillegg. Det er kun byens egne innbyggere som deltar i fremføringen av pasjonsspillet. I 2010 deltok rundt halvparten (over 2000 personer) av byens innbyggere som skuespillere og statister i den verdensberømte fremføringen av Jesu liv, lidelse og død. Fremføringen foregikk da hver dag fra midten av mai til tidlig i oktober, og varte fra kl. 14.30 til 22.30, inkludert en middagspause på rundt tre timer. Pasjonsspillet i Oberammergau har besøkende fra hele verden.

 

Kilde:

https://no.wikipedia.org/wiki/Oberammergau, lest 05.03.2016

https://en.wikipedia.org/wiki/Oberammergau, lest 05.03.2016