Fikk besøk av sin avdøde mor og bestemor mens hun lå i koma

 

Fikk besøk av sin avdøde mor

 

og bestemor da hun lå i koma

Professor i systematisk teologi ved Menighetsfakultetet, Jan-Olav Henriksen og Kathrin Pabst (2013) skriver:

Berit (ikke hennes virkelige navn) har en spesiell, og etter vår mening uforklarlig, fortelling om et møte med «den andre siden»: Hun forteller at hun var utsatt for en trafikkulykke, som gjorde at hun lå tre dager i koma. Hun var erklært klinisk død, men selv opplevde hun at «sjelen hennes kunne fly gjennom sykehuset, og gjennom vegger og vinduer». Hun opplevde at hun «ikke fikk lov til å dø», og at sjelen ikke fikk følge kroppen når det gjaldt å dø.

Da Berit inntraff, var Berits mor død, mens hennes bestemor, som var den hun hadde gått i kirke med som lite, fremdeles var i live. Hun var ganske gammel, og da hun fikk høre at Berit hadde vært utsatt for en ulykke, ble hun så bekymret at hun gikk inn i huset med ordene «O, Guds lam, forbarm deg over oss», gikk til rommet sitt, la seg i sengen og døde. Berit var bevisstløs på sykehuset da dette skjedde. Bestemoren ble begravet den tredje dagen etter at Berit kom på sykehus, men i en annen kjole enn den hun selv hadde utsett seg som sine begravelsesklær.

Den første natten Berit var i koma, opplevde hun at hun kunne se borterst i korridoren at moren gikk gjennom døren og kom mot rommet hennes. «Hun er død – hva gjør hun her?» tenkte Berit. Men hun visste svaret: Moren var død, og nå kom hun for å hente henne. Berit hadde en klar opplevelse av at dette ville hun ikke, så mentalt sett beveget hun seg mot døren, stengte den, og sa:

-Med deg går jeg ikke.

Da ble skikkelsen hun hadde trodd var moren, veldig sint – og ansiktet endret seg og ble svart. Denne gangen, i motsetning til den neste, følte hun at noe var galt. Senere har hun tolket dette som at djevelen eller døden hadde forsøkt å hente henne.

To dager etter ble Berit overført til et annet rom, i håp om at det skulle øke hennes sjanser for å våkne. Igjen skjedde det samme om natten, men denne gangen kom bestemoren, med moren bak. Dette forvirret Berit, fordi hun ikke visste at bestemoren var død, og dessuten hadde hun andre klær på seg enn dem Berit visste hun hadde gjort klar til begravelsen. Men hun resonnerte seg frem til at bestemoren måtte være død hvis hun kom for å hente henne. Hun forsto ikke hva en levende og en død skulle gjøre sammen med henne. Da de nærmet seg, ville moren åpne døren inn til Berit, men da dro bestemoren moren tilbake, og sa at hun ikke skulle ta henne med seg, «for hun har fremdeles en jobb å gjøre hos datteren sin». Bestemoren smilte til Berit, de to gikk videre – og Berit våknet av koma. Først en måned senere fikk Berit vite at bestemoren var død (Henriksen & Pabst, 2013, s. 156-157).

Kilde: Henriksen, Jan-Olav & Pabst, Kathrin. (2013). Uventet og ubedt. Paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro. Oslo: Universitetsforlaget.