Et dikt av Joralf Gjerstad

 

Et dikt av Joralf Gjerstad
 
 
Takk min Gud og Fader.
Takk for alt som du meg gav,
du min Gud og Fader.
Takk for kvar ein livsens dag
som eg ærleg deg fikk tjene.
Takk for åndens makt og styrke
som eg fekk av deg,
og som eg i sannhet brukte
ærleg på min veg.
Takk fordi du gråten stilnet,
da eg ensom sorgen bar.
Takk fordi du gav meg lyset
så eg vegen fant mot deg.
Takk fordi du gav meg krefter
så eg tjenar ble for deg,
og som eg i sannhet brukte
ærleg på min livsens veg.
 
I omtalen av filmen på filmrommet.no står det at Joralf Gjerstad (Snåsamannen) startet som fattig gjetergutt i Snåsafjellene, og endte opp som Norges mest kjente helbreder gjennom tidene. Det anslås at over 50 000 mennesker har fått hjelp av Joralf Gjerstad (f. 11.04.1926).
 

Kilde: Dokumentarfilmen ”Bygdedoktoren” (2015).