Om kunsten å leve

 Om kunsten å leve

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

Kunsten å leve ligner mere en brytekamp enn en dans. Man må stå beredt, stø på beina mot alle angrep, selv om de kommer uventet (Aurelius, 2004, s. 130).

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.