Fikk en kopi av boka som forfedrene hadde mistet

 

Fikk en kopi av boka som

forfedrene hadde mistet

Flere folkeslag i Myanmar i Asia hadde fra gammelt av en tradisjon om at forfedrene deres hadde mistet boka til Gud, men at de en dag skulle få den tilbake. Én av disse folkestammene het wa-folket. Wa-ene var hodejegere. De drepte ikke folk fordi de ville være slemme. Men de følte seg tvunget av onde ånder til å plante hodeskaller i åkrene sine hver vår. Ellers ville de ikke få en god avling.

Men noen ganger sto det fram profeter for Siyeh, som er wa-enes navn på den sanne Gud og Skaper. I 1880-årene var det en slik profet i stammen. Han overtalte folk til å slutte med hodejakt og ofring til åndene, for nå ville snart Gud sende den hvite bror til dem med kopi av den boka som forfedrene deres hadde mistet. Kan hende han ville snu hvis han fikk greie på de dårlige skikkene deres. Da ville de kanskje aldri få noen ny sjanse.

En morgen la profeten sal på en ponni. Ponnien skulle føre disiplene hans til den hvite bror som hadde Siyehs bok.

-I natt sa Siyeh til meg at vår hvite bror endelig er underveis, sa han.

-Når dere finner ham, så la ham sette seg på ponnien. Vi ville være et utakknemlig folk dersom vi lot ham gå den siste delen av reisen til oss!

Disiplene måpte av forbauselse og begynte å følge etter eselet. Ville det ikke bare stoppe ved nærmeste eng eller bekk? Men, nei! Ponnien gikk 37 lange mil, til den endelig stanset ved en uferdig brønn. Nede i brønnen drev misjonæren Young og gravde. Da han kom opp av brønnen, spurte sendebudene om han hadde tatt med seg ei bok fra Gud. Young nikket. Han skjønte det uvanlige spørsmålet deres, for han holdt akkurat på å undervise lahuene som hadde ventet på den samme, tapte boka.

Mennene var overveldet av følelser og fortalte at eselet var salet spesielt for ham, og at hele folket ventet på dem. Men siden Young var fullt opptatt med å undervise tusenvis av lahuer daglig, kunne han ikke reise med dem. Isteden fikk mennene opplæring i Guds ord, så de kunne bringe evangeliet til sine egne. Snart hadde Young døpt 10.000 folk fra wa-stammen uten selv å ha besøkt dem. På en fantastisk måte fikk de oppleve at boka til Gud kom tilbake til folket deres, og denne boka var Bibelen, Guds ord.

Det du har hørt om nå, skjedde for lenge siden. Årene gikk, og de som opplevde dette, døde. Nå er det en ny gruppe wa-er som har behov for å oppdage sannheten i Guds ord. På grunn av uroen i landet på 1990-tallet, sendte regjeringen noen buddhistiske avguder i gave til wa-ene for å roe dem ned. De visste nok ikke noe om den tapte boka og at wa-ene ikke ville ha noe med buddhismen å gjøre. Men wa-ene sendte statuene tilbake og ba isteden om å få 100 bibler og misjonærer som kunne lære dem om Gud.

De fikk det de ba om, og høvdingen tok imot Jesus og ble døpt. Etter dåpen dukket han under vann hundre ganger, én gang for hvert menneske han hadde drept. Senere anbefalte han folket sitt å se den evangeliske Jesusfilmen. Høvdingen hadde tatt imot Guds ord, som mange av folket hans hadde lengtet etter og tatt imot på 1800-tallet. Nå visste han at dette Ordet var et lys som skulle peke ut veien for frelse for hele wa-folket (Karstad, 2002. s. 30-31).

Kilde: Karstad, Toril. (2002). Syng Guds ord. Andaktsbok. Ottestad: Prokla-Media.