Om å stå og ikke falle

Om å stå og ikke falle

 

Hvis du vil stå og ikke falle, må du alltid ha din intensjon klart for øye og aldri sette den til side. Uavbrutt må du nærme deg tåken som ligger der mellom deg og Gud og angripe den med et skarpt spyd av kjærlighet og lengsel. Avsky å tenke på noe annet enn Gud, og la ingenting dra deg bort fra ditt arbeid.

Det er dette arbeid og bare det som rykker opp synden med roten.

Om du faster og våker til overmål, om du står tidlig opp, sover i hard seng og bærer grove klær, det vil likevel ikke hjelpe deg det minste. Impulsen til synd blir ikke borte.

Om du gråter av sorg over dine synder og over Kristi lidelser, og om du tenker på himmelens gleder, hva godt vil det gi deg? Meget godt, ganske visst. Mye hjelp, mye fremgang, mye nåde. Men sammenlignet med det som kjærlighetens spyd kan utrette, er det likevel ikke så meget (1994, s. 38).

 

Kilde: (1994). Et spyd av kjærlighet og lengsel. Tekster fra engelsk middelalder. Oslo: St. Olav Forlag.