Om riktig motiv for ydmykhet

 Om riktig motiv for ydmykhet

 

Ydmykheten er ufullkommen når den har noe utenom Gud som motiv, selv om Gud er hovedmotivet. Den er fullkommen når den har sin kilde og drivkraft i Gud alene.

Ydmykhet er å kjenne seg selv slik man virkelig er. Den person som kunne se og kjenne seg selv fullt ut, han ville uten tvil bli ydmyk.

Det er to motiver som kan føre til ydmykhet. Det første er det forfall, den elendighet og den skrøpelighet som mennesket er sunket ned i på grunn av synden. Enhver bør leve i bevissthet om denne sannhet gjennom hele sitt liv, uansett hvor from og hellig han måtte bli.

Det andre motivet er Guds overveldende kjærlighet og godhet, som får hele naturen til å beve. Alle lærde menn blir som tåper, og alle helgener og engler blir blendet.

Dette siste motivet er det fullkomne, og vil bestå i all evighet (1994, s. 40).

 

Kilde: (1994). Et spyd av kjærlighet og lengsel. Tekster fra engelsk middelalder. Oslo: St. Olav Forlag.