Om å motta impulser fra Gud

 Om å motta impulser fra Gud

 

La oss tenke oss en menneskesjel så fullstendig omskapt ved Guds nådes virke at den ga akt på enhver impuls fra Gud i sin vilje. Den ville da alltid kjenne noe av gleden fra Gud allerede i dette liv, og i himmelen ville den få del i den fullt ut.

Det hører til menneskets natur å motta slike impulser. Så du skal ikke være forbauset over at jeg inntrengende ber deg om å gå i gang med din oppgave.

Det er nettopp denne oppgave menneskene nå i dag ville ha vært opptatt av om de ikke var falt i synd.

Menneskene ble skapt for denne oppgaven, og gjennom den kan de igjen bli hele. De som ikke gir akt på Guds kall, vil synke dypere og dypere ned i synd. De vil bli mer og mer fremmede for Gud.

Ved å utføre dette arbeidet med trofasthet og ikke la seg avlede av noe annet, blir man litt etter litt befridd fra syndens herredømme og kommer Gud nærmere (1994, s. 21).

 

Kilde: (1994). Et spyd av kjærlighet og lengsel. Tekster fra engelsk middelalder. Oslo: St. Olav Forlag.