Peter Halldorf om faste og fristelser

 Peter Halldorf om

faste og fristelser

Peter Halldorf skriver:

Fasten er en periode da vi, litt mer enn vanlig, gjør det vi alltid skal gjøre. Vi samvirker med vår dypeste livskraft som leder oss ut av de fristelsene som stenger for kjærligheten, som er den naturlige bevegelsen i livet vårt.

Fasten er derfor en nødvendig kamp mot alt som hindrer vår modning som menneske, det som er mot naturen, og som vi må vende oss bort fra. Men en rett faste forutsetter innsikt i hva som er de virkelige fristelsene i livet akkurat nå. Ofte risikerer vi å bli stående ved en ytre forståelsen av fristelsen, så vi ikke kommer lengre enn til det som har med kroppen å gjøre: mat, sex, penger, eiendom. Verre er det med de fristelsene som angriper sjelen: mismotet, tristheten, kjedsomheten. Og aller verst er det som har rot i vår ånd: stoltheten og ærgjerrigheten (Halldorf, 2013, s. 53).

 

Kilde: Halldorf, Peter. (2013). Med evig kjærlighet. Daglige lesninger. Oslo: Luther forlag.