Billy Graham (1918-2018) stolte på alt i Bibelen - i tro

 

Billy Graham (1918-2018)

stolte på alt i Bibelen – i tro

 

Vitenskap og filosofi og innspill fra andre predikanter skapte tvil i Billy Graham i forhold til Bibelens troverdighet. Er alt i Bibelen til å stole på? Fra sin venn Chuck Templeton fikk Billy Graham høre følgende i begynnelsen av sin tid som predikant:

-Billy, tidsmessig er du 50 år på etterskudd. Folk godtar ikke lenger at Bibelen er inspirert slik du tror. Din tro er for enkel. Ditt språk er utdatert.

Dersom tvilen vedvarte hadde han bestemt seg for å slutte som predikant.

Hva han skulle gjøre fremover ble tydeligere etter en opplevelse han hadde en kveld da han var alene ute i skogen i 1949.

Billy Graham åpnet Bibelen, men kunne ikke lese den i månelyset. Men han ba:

-Å Gud, det er mange ting i Bibelen jeg ikke forstår. Der er mange problemer som jeg ikke har noen løsning på. Der er mange tilsynelatende motsetninger. Det er opplysninger i den som ikke synes å samsvare med moderne vitenskap. Noen av de filosofiske og psykologiske spørsmålene som Chuck og andre stiller, kan jeg ikke svare på.

Til slutt følte han seg fri ved at han ved Den Hellige Ånds hjelp ba:

-Far, jeg vil godta dette – i tro. Jeg vil la troen gå foran mine intellektuelle spørsmål og min tvil, og jeg vil tro at dette er ditt inspirerte ord.

Da han reiste seg etter bønnen var hans øyne fylt av tårer. Han merket Guds nærvær og makt slik han ikke hadde opplevd det på måneder. Ikke alle spørsmål var besvart, men en avgjørende bru hadde blitt krysset. I sitt hjerte og sinn skjønte han at en åndelig kamp i hans sjel hadde blitt utkjempet og vunnet.

Billy Graham skriver i selvbiografien «Just as I am» at dersom han ikke hadde kunnet stole fullt og helt på Bibelen, følte han at han måtte gi opp predikantvirksomheten.

Etter dette begynte Billy Graham å studere mer inngående vers i Bibelen der det står at Herren talte. Han leste også om Jesu holdning til Skriften, han som stadig siterte den. Jesus bekreftet fortellinger i Det gamle testamente som det var vanskeligst å tro, slik som den om Noah og Jonas.

Over 200 millioner mennesker har hørt Billy Graham tale. Ved Den Hellige Ånds virke har mange kommet til tro på Jesus Kristus ved å høre Billy Graham forkynne.

                       

Kilde: http://www.dagen.no/dagensdebatt/synspunkt/SYNSPUNKT/Fra-tvil-til-full-tillit-til-Bibelen-583641, lest 03.03.2018