Ber til Jesus hver dag i moskeen

 Ber til Jesus hver dag i moskeen

 

Bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen skriver at han for kort tid siden møtte én av bibelselskapets trofaste medarbeidere fra Sentral-Asia. Medarbeideren som selv er tidligere muslim og vet hva det kostet å bli kristen som ungdom, forteller følgende historie:

For noen måneder siden kom en gutt i kontakt med kristne og fikk høre om Jesus.

Gutten fortalte om dette hjemme fordi han ville tro på Jesus. Han ble nektet å skifte tro, og han ble straffet hardt med mange slag. Gutten holdt imidlertid fast ved Jesus, og i familien ble det enighet om at han skulle gå til moskeen for å søke råd der.

Utenfor moskeen satt en eldre mann, og for gutten var det naturlig å forhøre seg om saken med mannen. Da han fikk høre hva gutten hadde å fortelle, sa han:

-Gutt, jeg møtte Jesus i en drøm for over 30 år siden. Siden har jeg bedt til ham hver eneste dag her i denne moskeen. Gå hjem og tro på Jesus!

 

Kilde: Informasjonsbrevet “Bibelgaven. Bibelselskapets misjonsarbeid”. Juli 2018.