Westminster-katekismen om livets mål

 

Westminster-katekismen

 

om livets mål

 

En katekisme er ifølge Store norske leksikon en «kort fremstilling av den kristne tros- og sedelære (Flottorp, 2009)». Westminster-katekismen ble skrevet i 1646-1647 og er kanskje spesielt kjent blant presbyterianere. Først i denne står det at menneskets hovedhensikt er å ære Gud og å fryde seg i Ham i all evighet.

-

Question 1: What is the chief end of man?

Answer: Man’s chief end is to glorify God, and to enjoy him forever.

 

Kilder:

Flottorp, Haakon. (2009). Katekisme. I: Store norske leksikon. Hentet 16. oktober 2018 fra https://snl.no/katekisme

https://reformed.org/documents/wsc/index.html?_top=https://reformed.org/documents/WSC.html, lest 16. oktober 2018