Dersom pastoren ikke holder seg til bibelen, går de kristne til en annen kirke

 

Dersom pastoren ikke holder seg til Bibelen,

går de kristne til en annen kirke

 

Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen skriver:

Kinesiske kristne elsker sin bibel – og mange kan store deler av den utenat. Oversettelsen som brukes er fra 1919, en poetisk bibelutgave, og språket kan oppfattes som noe gammelmodig. Likevel er det akkurat denne utgaven de kristne vil ha.

Hvis pastoren i menigheten ikke kjenner sin bibel, og holder seg til den i sin forkynnelse, går medlemmene til en annen kirke. På en vanlig søndag er det nå flere på gudstjeneste i Kina enn i Europa og USA til sammen.

Hvert år kommer minst én million kinesere til tro, mange etter å ha fått sin første bibel.

 

Kilde: Brevet ‘Bibelgaven. Bibelselskapets misjonsarbeid’, 2. januar 2020.