Ble helbredet da de fikk høre om Guds kjærlighet og omsorg

 Ble helbredet da de fikk høre

om Guds kjærlighet og omsorg

 

Roland Buck forteller fra sitt besøk på Filippinene:

«Neste gang jeg brøt reglene [om å blande seg bort i andres affærer], var da jeg så en kvinne som bar en stor sekk med ris. Den så ut til å veie minst 35 kg. Hun var veldig gammel og kroket, så jeg spurte henne hvor langt hun måtte bære sekken. Hun sa at det var omtrent 3 km. Jeg kunne kanskje ha bedt den unge mannen bære sekken for kona, men jeg tok deg selv og bar den for henne. Dette så menneskene, og det tok til å hviskes blant byens 360.000 innbyggere.

Da jeg gikk tilbake over markedsplassen, tok folk til å følge etter meg. De stoppet og bad meg være så snill og tale til dem. Mange ganger når jeg ganske enkelt fortalte dem om Guds kjærlighet og omsorg, la jeg merke til at de ble helbredet fra forskjellige slags sykdommer. Dette skjedde også med noen som var helt forvridde av leddgikt. Jeg snakket ikke til dem om helbredelse, og jeg ba ikke for dem, jeg fortalte dem bare om Jesus og om hvor mye han bryr seg om oss alle. Det var noen døvstumme som ble helbredet uten bønn av noe slag. De hørte ikke hva jeg sa, for de var døve, og de kunne ikke ha fortalt noen om det, for de var stumme, men Herren helbredet dem så de kunne både høre og snakke (Hunter & Hunter, 1981, s. 200-201).»

 

 

Kilde: Hunter, Charles & Hunter, Frances. (1981). Engler i oppdrag. Kvinesdal: Logos forlag.