-Kan det være slik at det er Gud vi fornemmer i et øyeblikk?

 -Kan det være slik at det er Gud vi fornemmer i et øyeblikk?

 

Biskop Bo-Göran Åstrand talte våren 2022 i Sunds kyrka på Åland (Finland) i forbindelse med markeringen av at Åland hadde hatt selvstyre i 100 år:

 

-Jeg tenker at her under hvelvingene [i Sunds kyrka] har mennesker opplevd denne spesielle følelsen:

 

-Det finnes en større dimensjon. Noe mer. Noe vi ikke riktig har ord for, men som plutselig, i et øyeblikk, kan komme så nær.

 

-Jeg tror at det er den samme følelsen som kan komme når man fra klippene ser solnedgangen i horisonten. Eller som man kan erfare fra en båt på det glitrende havet. Eller når man går pilegrimsvandring.

 

-Hva er dette? -Hvor kommer denne følelsen fra? Denne følelsen av at det finnes noe mer i tilværelsen:

 

Paulus skriver i dagens skriftlesning: Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier! For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. I Apostlenes gjerninger legger han til: For det er i Gud vi beveger oss, lever og er til.

 

-Kan det være slik.. Kan det være slik at det er Gud vi fornemmer i et øyeblikk?

 

-At det er Gud som, liksom forsiktig, rører ved vårt aller innerste, ved vårt hjerte?

 

"Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg." Det skriver kirkefaderen Augustin på 300-tallet.

 

Augustin aner den større dimensjonen. Han ser at menneskets liv er vevd inn i en dypere sammenheng.

 

Vi er ikke alene her i universet. Vi er ikke overgitt til oss selv.

 

-Hvis det er slik...hvis det er slik, betyr det at Gud er veldig nær.

 

-Hvis det er slik, betyr det at vi får hvile i Guds kjærlighetsfulle blikk. Det blikket som sier: "Du er elsket." "Du er elsket akkurat slik som du er." "Du er tilgitt. Du er min."

 

Triumfkrusifikset her under hvelvbuen har vært her i over 700 år. Det er en påminnelse om at Gud sendte Jesus Kristus for at vi skulle vite at det er slik. At Guds kjærlighet i Kristus omslutter oss på alle sider.

 

-Ja, hvis det er slik at Gud er så nær, må det også innebære at vi ikke kan komme til det stedet eller i den situasjonen der Guds kjærlighet og barmhjertighet ikke kan nå oss. Gud er aldri langt borte fra en eneste en av oss.

 

-Så kjære venner, nå er vår tid på jorden. Hvert slag hjertet vårt slår, bærer bud til oss fra den større dimensjonen.

 

-Livet er en gave fra Gud som vil at vi skal være til akkurat nå. -Nå er tiden til å leve det livet som skal leves. -Nå er tiden til å elske, til å møtes, og til å synge sangene som venter på å bli sunget. Og nå er tiden til i kjærlighet å si og gjøre det som våre medmennesker trenger, for å se at vi bryr oss og vil andre vel.

 

-Nå er tiden til å vise barmhjertighet, kjærlighet og tilgivelse. For vi hører sammen, og vi trenger hverandre. Når vi nå snart reiser oss for å bekjenne vår tro, må det være i tillit og fortrøstning til Gud som alltid er større, og som bærer oss og våre liv i kjærlighet.

 

-Kjære venner, nå er vår tid på jorden.

 

Kilde: Gudstjeneste - TV – Sunds kyrka, Åland – NRK TV, lest/sett 25.10.2022