-Jeg har (...) sett noen tusen underliv

 

 -Jeg har (…) sett

noen tusen underliv

 

Professor emeritus Kjell Tveter skriver:

-Jeg har arbeidet som urolog i mange år, og har sett noen tusen underliv. Jeg er overbevist om at mannens og kvinnens underliv er skapt til hverandre. De er komplementære for å bruke et annet uttrykk. De passer som hånd i hanske. Det er slik vi er skapt. Men vi har alle en syndig natur og står ofte Gud imot.

 

(…) Hva er vår øverste autoritet: Bibelen eller et humanistisk syn?

Vårt valg vil bestemmes av vårt bibelsyn og vårt syn på hvem Gud er. Hvis vi mener at å tilpasse oss tidens tanker vil gi et fruktbart og vitalt kristenliv, vil det være naturlig å velge et humanistisk syn. Jeg er redd vi da ikke velger den smale vei i livet som Jesus beskriver. I en slik valgsituasjon er det vesentlig å skjelne mellom homofili og det å praktisere homofili.

 

Som kristen skal vi elske alle, uansett. Vi skal derfor elske den homofile, men vi kan ikke elske homofili, sier Bibelen tydelig.

 

Kristne har altfor lett for å kritisere og dømme andre. Vi har ingenting med å dømme, dommen tilhører Gud. Er vi fylt av agape, bibelsk kjærlighet, vil vi be for den som er homofil.

 

(…)Jeg siterer fra Romerbrevets første kapittel: «Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene byttet ut det naturlige samlivet med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner, og brant i begjær etter hverandre.

 

Når mennesker velger bevisst å forkaste Guds normer for livet, vekkes hans vrede, og de «får et sinn som ikke duger» - eller har sviktende dømmekraft. I kapittel 2 skriver Paulus at «den som er ulydig mot sannheten, har vrede og harme i vente». Det gjelder enkeltpersoner, men også nasjoner.

 

I 2. Tess. 2 kan vi lese at «å ikke ha kjærlighet til sannheten, fører til at Gud sender kraftig villfarelse, slik at man tror løgnen». Det betyr at som kristen har man en forpliktelse til å søke sannheten. Å kompromisse med sannheten får altså dramatiske følger. Et sinn som ikke duger, ser ikke forskjell på rett og galt, løgn og sannhet, heller ikke gutt og jente. Da blir alt like riktig.

 

(…) Bibelen sier at Gud er i dag, i går og for evig den samme. Det han sa for 2000 år siden, er sant også i dag. Et amputert og redusert gudsbilde som i liberal teologi, medfører en humanistisk bibelfortolkning. Det å være en kristen medfører en forpliktelse, nemlig å følge Bibelens bud og normer. Da er det ikke jeg som bestemmer, men Jesus Kristus.

 

(…) Selv ikke-kristne opplever at vår tid er meget spesiell. Det skjer store forandringer, og det i et forrykende tempo. Så langt jeg vet, har det ikke tidligere i menneskehetens historie vært slik massiv motstand mot kristen tro. Et gudshat er kanskje den beste forklaringen.

 

Det er ikke lett å skrive en slik artikkel. Den er skrevet av kjærlighet, at vi bør forstå at alt har en pris, også det å komme til himmelen. Vi lever i en tid hvor humanismen er rådende. Det er en menneskerett å leve slik man selv føler og vil. I en slik tid er det krevende å gi uttrykk for et bibelsk moralsyn.

 

Dette presset vil føre til at mange finner kristentroen for belastende. Bibelen regner med et så stort frafall i den siste tid at Jesus undrer om han finner troen på jorden når han kommer tilbake.

 

Kilde: Tveter, Kjell. Jeg har undret meg over hvorfor seksuell synd fremheves i Bibelen. Dagen 2023 (leserinnlegg), lest 13. januar 2023

Jeg har undret meg over hvorfor seksuell synd fremheves i Bibelen (dagen.no)