-Det handler menneskelivet om, innser jeg nå

-Det handler menneskelivet

om, innser jeg nå

 

 

Kirsten Mørch-Nilsen (1992) skriver om lærdommer fra en nær-døden-opplevelse hun hadde i forbindelse med hjertestans under en operasjon i 1968 da hun var 28 år gammel:

-Det store bud i loven, det dobbelte kjærlighetsbud, burde være etterlevet hver eneste dag, uten opphør: DU SKAL ELSKE HERREN DIN GUD, AV HELE DITT HJERTE, SJEL OG SINN - OG DU SKAL ELSKE DIN NESTE SOM DEG SELV!

Du skal ha full trygghet og tillit til din Skaper, han er jo med deg alle dager, inntil verdens ende, ja, enda lenger!

Og du skal gi ditt medmenneske full trygghet og tillit, verne og elske all skapningen, og også ditt eget liv.

Det er jo Hans, og han har krav på at du bevarer det redskap intakt, så vidt det står i din makt, så du kan bruke deg selv til Guds ære og din nestes gavn.

-Det handler menneskelivet om, innser jeg nå. Å holde hendene frem og tillitsfullt ta imot, hva Gud gir deg, med glede og takknemlighet, - og å gi det videre i kjærlighet og ansvarlighet (Mørch-Nielsen, 1992, s. 87-88).

 

Kilde: Mørch-Nielsen, Kirsten. (1992). Lys bag døden. Hjertestop, hjerneskade. Valby: Unitas forlag