Om hva mennesker som døde som barn, lærer i Himmelen

 Om hva mennesker som døde

som barn, lærer i Himmelen

 

 

Seneca Sodi besøkte Himmelen på begynnelsen av 1900-tallet, ifølge boka 'Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet'. Omsorgen for og opplæringen av mennesker som døde på jorden som barn, var noe av det han fikk innblikk i. Blant annet ble det arrangert møter for den oppvoksende generasjon i Himmelen:

 

-Jeg fant ut at disse møtene ble holdt hyppig for barna. Her ble de undervist i å tilbe Gud, og instruert om det triste syndens faktum, og at uten deres Herres store soningsoffer, ville ikke noen av dem noensinne kunne ha kommet inn de velsignede portene til dette himmelske riket. De ble lært om hans lidelser og død for dem; om synden og det fryktelige fallet til våre første foreldre i Eden, og om hvordan dommen kom over alle til fordømmelse, og at en evig natt i helvete ville ha blitt deres, hvis ikke deres herre hadde lidd for dem.

 

-Jeg la merke til deres interesse i historien om korset og deres dype takknemlighet over hva deres Herre hadde gjort for dem. Naglemerkene som fremdeles var i hans hender og føtter, var i høy grad en gjenstand til ettertanke for dem (Scott, 1909/2000, s. 116-117).

 

 

Kilde:

 

Scott, Elwood (red.). (1909/2000). Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet. Moss: Esca forlag.

Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet (nb.no) (s. 93 i 1991-utgaven av boka som ligger på nettsiden nb.no (Nasjonalbiblioteket))