Fikk karrieren forsøkt ødelagt etter å ha ytret at transkvinner ikke er kvinner

  Fikk karrieren forsøkt ødelagt etter å

ha ytret at transkvinner ikke er kvinner

 

Anne Kalvig (f. 1972) er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og søster til Siri Kalvig (f. 1970). Blant andre roller er hun også nestleder i den norske avdelingen av Women's Declaration International (WDI), en organisasjon som stiller seg kritisk til den oppfatningen av kjønn som blant annet går ut på at det å være kvinne ikke bestemmes ut fra biologi, men ut fra en subjektiv opplevelse.

-Hvis du spør hva en kvinne er, sier de at det er å ha en kvinnelig kjønnsidentitet. Når man så spør hva kvinnelig kjønnsidentitet er, er svaret at det er følelsen av å være kvinne. Det er en sirkeldefinisjon.

Ut fra en slik forståelse av kjønn vil en som biologisk sett er en mann bli ansett som kvinne dersom han opplever seg selv som det. Ifølge Anne Kalvig er denne tankegangen negativ for kvinnesaken.

-Når det å være kvinne kan bety en ting, men på samme tid det motsatte, blir språket meningsløst.

-Datainnsamling om kjønn blir umulig, kvinners rom blir invadert av menn som vil ha sine følelser validert, kvinners sport blir dominert av menn, og så videre.

 

Det har blitt uttrykt bekymring over hva som vil skje med kvinneidrett og kvinnegarderober når man åpner for at personer som identifiserer seg som kvinner, men likevel har herrekropp, får slippe til.

Feminister som er kritiske til transbevegelsen blir ofte kritisert for å være krasse og hatefulle mot en utsatt minoritet, men denne kritikken er Anne Kalvig ikke enig i:

 

-På hvilken måte er det krast eller hatefullt? Hva er hatefullt ved å anerkjenne en virkelighet der kvinner har kjønnsbaserte rettigheter?

 

 

I juli 2022 mottok rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS) og andre personer i ledelsen e-post med bekymringsmelding om Anne Kalvig.

 

 

Det har også blitt varslet om Anne Kalvig tidligere.

 

 

Varsleren reagerer blant annet på at Anne Kalvig i et leserinnlegg skriver at transkvinner ikke er kvinner. Ifølge varsleren inneholder leserinnlegget til Anne Kalvig 'hatefulle og diskriminerende ytringer om en minoritet som er representert blant UiS studenter'.

 

I varselet blir videre Women's Declaration International (WDI) fremstilt som en 'høyreekstrem transfobisk hatgruppe med bånd til fascistiske miljøer'. Videre viser varsleren til det faktum at en ansatt ved NTNU som ble sagt opp på grunn av det varsleren selv anser som 'mildere' uttalelser.

 

Anne Kalvig har uttalt følgende om hvordan varslene påvirker henne:

 

 

-Jeg opplever det som at saklige argumenter ikke kan møtes saklig, og at man vil hindre vår analyse i å komme frem, skjult bak anonymitet.

 

 

Varselet har ikke ført til noen reaksjoner fra arbeidsgiveren til Anne Kalvig.

 

 

 

---

 

J. K. Rowling og Richard Dawkins er eksempler på andre personer som har ytret at det kun finnes to kjønn, og fått lide for dette.

-Kjønn er binært. Du er enten mann, eller kvinne. For meg som biolog er det rart at noen kan bare erklære at de er en kvinne, selv om de har mannlig kjønnsorgan. Det er en forvrengning av språket. Språket er der for at man skal forklare seg klart, sier Richard Dawkins.

 

 

På sosiale medier har Richard Dawkins blitt kalt for både hatefull og transfob, og i 2021 trakk The American Humanist Association tilbake prisen for "årets humanist" som de ga Richard Dawkins 25 år tidligere, på grunn av hans uttalelser om kjønn, som ble oppfattet som nedverdigende mot minoriteter. The American Humanist Association reagerte blant annet på at Richard Dawkins hadde sammenlignet transpersoner med aktivisten Rachel Dolezal, en hvit kvinne som identifiserer seg som svart.

 

Kilder:

Mener transkvinner ikke er kvinner: – Folk kaller oss nazister (dagen.no), lest 12.6.2023

Ateist Richard Dawkins mener det kun finnes to kjønn (dagen.no) , lest 15.08.2023