Mener at transpersoners selvoppfatning bør vernes som en trosforestilling

 Mener at transpersoners selvoppfatning

bør vernes som en trosforestilling

 

Professor i religionsvitenskap Anne Kalvig (f. 1972), er kritisk til den oppfatningen av kjønn som blant annet går ut på at det å være kvinne ikke bestemmes ut fra biologi, men ut fra en subjektiv opplevelse. Samtidig anerkjenner hun menneskers følelser og behov for hjelp.

-Barn og unge må få psykososial hjelp. Man må la folk føle seg som hva de vil. Vi har trosfrihet. Det bør være vernet som en trosforestilling.

-Jeg er kritisk til å universalisere transbegrepet. Vi kan fastslå at folk kommer til å ha alle slags følelser og opplevelser, også i fremtiden, men hvordan vi tolker dette avhenger av kultur.

-Jeg anerkjenner at folk som anser seg selv som trans eksisterer, men ikke deres oppfatning av at vi har "kjønnede sjeler" som er plassert i feil kropp.

 

Kilde: Mener transkvinner ikke er kvinner: – Folk kaller oss nazister (dagen.no), lest 13.6.2023