-Vel, hvis dette skal være Himmelen, da hvor er Gud?

 -Hvis dette skal være Himmelen,

da hvor er Gud?

 

Helen var 15 år gammel da hun hadde en nær døden-opplevelse:

-Jeg tenkte: 'Vel, hvis dette skal være Himmelen, da hvor er Gud?'

-Da kjente jeg plutselig dette nærværet omslutte meg og jeg følte at det så på meg, for å se hva jeg forsto av det. Jeg skjønte at det var en slags kraft, det hadde ikke noe kjønn og det opptok hele dette rommet. Og det var rommet. Det var fornøyd med at jeg forsto dette og så dro det bare bort (Sutherland, 2009, s. 100-101).

 

Kilde: Sutherland, Cherie. (2009). "Trailing clouds of glory": The near death-experiences of western children and teens. I: Holden, Janice Miner, Greyson, Bruce, James, Debbie & Ring, Kenneth (red.). The handbook of near-death experiences. Thirty years of investigation. Westport, Connecticut (USA): Praeger Publishers