-Hvis du kunne levd livet en gang til, hva ville du gjort annerledes?

 -Hvis du kunne levd livet en gang til,

hva ville du gjort annerledes?

 

I en undersøkelse ble personer over 90 år spurt om hva de ville ha gjort annerledes dersom de kunne levd livet en gang til. Det var tre svar som gikk igien:

-Jeg ville brukt mer tid med familie og venner

-Jeg ville prøvd flere ting og tatt mer risiko

-Jeg ville gjort noe som ville levd videre etter at jeg var borte

 

Kilde: Andaktsheftet ‘…et Ord for Dagen. Stille stunder gir styrke’. 20. februar

2024. Loddefjord: UCB Media