LHBTQI+ personers problemer skyldes ikke bare ytre faktorer som sosialt stress og fordommer

 LHBTQI+ personers problemer skyldes ikke bare

ytre faktorer som sosialt stress og fordommer

 

LHBTQI+ personer har som gruppe større psykiske utfordringer, høyere alkohol- og narkotikabruk, større andel selvmordsforsøk og erfarer i større grad overgrep og vold i nære relasjoner enn majoritetsbefolkningen.

Disse problemene skyldes ikke utelukkende ytre faktorer som sosialt stress og fordommer, ifølge den meritterte amerikanske

psykiateren Paul R. McHughens rapport i tidsskriftet 'The New Atlantis' fra 2016, som er en gjennomgang av flere hundre

vitenskapelige artikler .


Problemene som flere LHBTQI+ personer opplever, skyldes delvis også en livsstil i strid med Guds skaperordning, ifølge Espen Ottosen som er informasjonsleder i Misjonssambandet og Olof Edsinger, generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen.

 

Kilder:  Skeivt kristent nettverk misforstår oss (dagen.no), lest 22.02.2024 Må ikke erfaringene veie tyngre enn bibeltekstene? (dagen.no), lest 22.02.2024