Thomas Aquinas' (1225-1274) argument for Guds eksistens ut fra mulighet og nødvendighet

Thomas Aquinas’ (1225-1274)

argument for Guds eksistens

ut fra mulighet og nødvendighet


Ralph Henk Vaags skriver:

”Det tredje argumentet tar utgangspunkt i den mulighet som vi ser i tingene rundt oss. I naturen finner vi ting som er mulige, dvs. at de kan være til (siden de jo faktisk er til), men som likevel kunne vært ikke-eksisterende. Det er dermed ikke nødvendigvis slik at de eksisterer. De har det trekk ved seg at de ikke må eksistere, dvs. nødvendigvis eksisterer. Vi kan altså tenke oss at tingen ikke eksisterte. Slike ting kalles også ”kontingente”. Deres eksistens er avhengig av noe annet. For eksempel er eksistensen av en stein avhengig av en lang rekke hendelser i naturhistorien.

Det gjelder for alle kontingente ting at de ikke alltid har eksistert. (Det som kunne ikke-eksistere, eksisterte en gang ikke). Derfor er det slik at hvis alle ting kunne ikke-eksistere, så fantes det en tid da ingenting eksisterte. Det er umulig for disse tingene at de alltid har eksistert, hevder Thomas. Nå er det imidlertid slik at det som eksisterer i dag, ikke kan ha begynt å eksistere av seg selv. Det som ikke eksisterer, begynner å eksistere i kraft av noe som allerede eksisterer. Dette annet kan imidlertid ikke også være en mulig ting, siden dette vil føre oss tilbake til samme problem, nemlig at det som ikke eksisterer, begynner å eksistere i kraft av seg selv. Det andre – som alle mulige ting eksisterer i kraft av – må derfor være en nødvendig ting, dvs. en ting som eksisterer med nødvendighet. Gud er den eneste ting som er slik at dens essens er å eksistere. Derfor eksisterer Gud (Vaags, 2007, s. 51)."

Kilde: Vaags, Ralph Henk. (2007). Thomas Aquinas. I: Vaags, Ralph Henk, Hägg, Henny Fiskaa & Straum, Olav-Kansgar. (2007). Filosofiens historie. Bergen: Fagbokforlaget.