Velsignelsen som ble borte - Mr. Lo

- Herre, måtte du velsigne naboen min og gi ham en god avling. Deretter så han en vannbøffel som tilhørte en venn. – Herre, måtte du velsigne vannbøffelen med god helse. Vennen min er avhengig av den. Langt borte så han røyk som steg opp fra et steinbrudd. – Måtte du Herre beskytte dem som arbeider med alle dynamitten der borte. Og måtte steinene som sprenges ut gi husrom og velvære for mange mennesker. Da han snudde seg videre rundt så han de ødelagte taksteinene på en glassfabrikk. – Herre, ga han, - måtte du beskytte kvinnene på fabrikken, og kalle dem til omvendelse. Slik ba han for alt han så mellom fingrene sine – enten det var husokkupanter eller eieren av en åker, et dyr eller til og med et tre. Han ba om at de måtte oppleve medgang og velsignelse.
Les mer...

Aashild og Jon ble Herrens redskaper i Vrådal

I 1856 reiste Aashild og Jon Undeberg tilbake til Undeberg i Vrådal etter et lengre sykehusopphold i Skien hvor de hadde tatt imot Jesus Kristus som sin personlige Frelser og Herre. På veien hjem sa Aashild: ”Å, Jon. Gud har gjort store ting for oss! Nå må vi gjøre noe for Ham som takk. Tenk på hvor mørkt det er hjemme i bygda. Nå må vi be for alle der. Og vi må tale til dem. Når vi kommer tilbake, skal de få vite hva vi har opplevd, og vi må være villige til å bære Kristi fornedrelse. Ja, nå vil vi gjøre alt vi kan for at de skal bli frelst, jeg på min plass og du på din – og Gud skal velsigne oss.”
Les mer...