George Johnsen om å ha Jesus som Konge

...hvis Han ikke er Herre over alt (i vårt liv), så er Han ikke Herre (i vårt liv) i det hele tatt...
Les mer...

Undervisning om å følge Jesus

"Følg Meg, og Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere." Jesus (Matt. 4,19)
Les mer...