Israel verdens ledende nasjon på miljøteknologi

...flere årsaker til at Israel nå seiler opp som den ledende nasjonen i verden på fornybar energi eller "cleantech" som er den internasjonale betegnelsen. En årsak er at Israel har den gjennomsnittlig høyest utdannede befolkningen i verden. En annen årsak er nødvendighet. Nesten ingen naturressurser har ført til desto større oppfinnsomhet. En tredje årsak er at det er sterk sol i Israel, noe som gjør solenergi til en hensiktsmessig fornybar ressurs...
Les mer...

Planlegger å bygge 500.000 ladestasjoner for el-biler i Israel og Danmark

...flere årsaker til at Israel nå seiler opp som den ledende nasjonen i verden på fornybar energi eller "cleantech" som er den internasjonale betegnelsen. En årsak er at Israel har den gjennomsnittlig høyest utdannede befolkningen i verden. En annen årsak er nødvendighet. Nesten ingen naturressurser har ført til desto større oppfinnsomhet. En tredje årsak er at det er sterk sol i Israel...
Les mer...

Israel har verdens største anlegg for avsalting av havvann

...mens kostnaden i starten lå på én US-dollar per kubikkmeter avsaltet ferskvann, er man i dag nede i 0,50 - 0,60 cent per kubikkmeter. Og prisene fortsetter å synke...
Les mer...

-Global oppvarming utvilsomt menneskeskapt

...flere uavhengige indikatorer viser en økende global oppvarming fra 1975 til 2003. Økningen skyldes hovedsakelig at konsentrasjonen av klimagasser er blitt høyere...
Les mer...

Temperaturen på jorda har vært høyere enn "normalt" 303 måneder i strekk

...siden februar 1985 har hver eneste måned vært varmere enn gjennomsnittet for den aktuelle måneden på 1900-tallet...
Les mer...

Mai 2010 varmeste mai måned som noen gang er registrert

...målingene er gjort over hele verden både på land og til havs. Både øst i Nord-Amerika, øst i Brasil, i Øst-Europa og Sør-Asia var det uvanlig varmt. Vest i Nord-Amerika og i Vest-Europa var det derimot kaldere enn normalt...
Les mer...

Er den globale oppvarmingen et resultat av menneskelig aktivitet?

...global oppvarming er forårsaket av menneskelig aktivitet og det er et alvorlig problem...
Les mer...