Langt mer sannsynlig at en datamaskin skulle bli til ved en tilfeldighet

...en levende celle er uendelig mye mer komplisert enn den mest avanserte datamaskin, og sannsynligheten for at den kan oppstå ved tilfeldighet er langt mindre enn at en datamaskin skulle bli til ved en tilfeldighet...
Les mer...

Litt om DNA (deoxyribonukleinsyre)

...ett gram DNA inneholder like mye informasjon som tusen milliarder CDer kan inneholde...
...DNA fra en enkelt [celle]kjerne danner hos mennesket en streng på nesten to meter...
...Det er mellom 100 000 milliarder og én million milliarder celler i kroppen vår, og lengden på vårt samlede DNA utgjør ca. 600.000 milliarder meter. Det svarer til 300 tur-returreiser til solen...
...det er rekkefølgen av basene som bestemmer informasjonen i DNA-et. Og det er 3,2 milliarder slike basepar i DNA-et i én enkelt celle hos mennesket...
Les mer...

Bill Gates om DNA

...DNA er som en computer, bare langt, langt mer avansert...
Les mer...

-Jeg har ikke de fordommene mange har i dag, jeg tror ikke på et naturalistisk verdensbilde

-Jeg har ikke de fordommene mange har i dag, jeg tror ikke på et naturalistisk verdensbilde. Jeg baserer ikke min tenkning på fordommer eller et verdensbilde og tror ikke på materialisme.
Les mer...

Nobelprisvinner Francis Crick om DNA kan ha oppstått av seg selv

...DNA er et så komplisert molekyl at det aldri kan ha oppstått av seg selv...
Les mer...

Nobelprisvinner George Wald om livets opprinnelse

-Når det gjelder livets opprinnelse, finnes det bare to muligheter: Skapelse eller spontan opprinnelse. Det finnes ikke noe tredje alternativ. Spontan opprinnelse ble motbevist av Louis Pasteur for hundre år siden, og det leder oss ikke til noen annen konklusjon enn en overnaturlig skapelse. Dette kan vi imidlertid ikke akseptere av filosofiske grunner. Derfor velger jeg å tro det umulige: at livet oppsto spontant, av ren tilfeldighet. Men man behøver bare fundere over det uhørte i et slikt resonnement for å innse at spontan opprinnelse av en levende organisme er umulig. Likevel er vi her, tror jeg, som et resultat av spontan opprinnelse...
Les mer...

Thomas Nagel (f. 1937) om nydarwinismen (evolusjonslæren)

...evolusjonslæren er nesten helt sikkert feil...
...forestillingen om at liv kan bli til av seg selv, strider mot sunn fornuft...
...uenigheten om Intelligent Design er en vitenskapelig uenighet, og ikke en uenighet mellom vitenskap og noe annet...
...talspersoner for teorien om Intelligent Design fortjener ikke den forakten de vanligvis blir møtt med...
Les mer...

Sir Julian Huxley (1887-1975) om utviklingslærens popularitet

...var så ærlig at han sa at det ikke var overveldende vitenskapelige fakta som gjorde at utviklingslæren ble uhyre populær på rekordtid...
...det skyldtes det forhold at når Gud var avskaffet, kunne menneskene leve slik de ville og følge sine lyster og begjær siden de ikke skulle stå til regnskap for en hellig Gud...
Les mer...

Drepte St. Georg en dinosaurus?

...det er mange historier om mennesker som har drept drager opp gjennom historien, og noen forskere mener at det fremdeles finnes noen drager igjen i dag, men at de i vår tid går under navnet dinosaurus. Begrepet 'dinosaurus' ble først tatt i bruk i 1848 og betyr "fryktinngytende øgle"...
Les mer...

Filmet et uidentifisert svømmende objekt i Seljordsvannet 26. juli 2012

...torsdag 26. juli 2012 filmet 17-årige Lisbeth Vefall et flere meter langt objekt som beveget seg fremover i Seljordsvannet i Telemark. Dette objektet mener hun og de andre som så det, er ”sjøormen Selma”, navnet fenomenet etter hvert har blitt tildelt. Lisbeth er tredje generasjon som har sett fenomenet...
Les mer...

John Bunyan om drager (dinosauruser)

...du kommer til å møte smerte, fattigdom, sult, farer, løver, drager, ja til og med død, og du kommer til å være utslitt og ensom det meste av tiden, og traske av sted i mørke…
Les mer...

Da Daniel drepte dragen

...det fantes også en stor drage som babylonerne dyrket...
Les mer...

Ørkenfedrene og drager

...Harald Olsen refererer i boka "Ørkenvind. Arven fra ørkenens fedre og mødre" til ørkenfedrenes møte med drager...
Les mer...

Fantes det dinosaurer i år 140?

...noen av dem fant på å dyrke sauen, noen bukken, andre oksen og svinet, noen ravnen og falken, gribben og ørnen, andre krokodillen, noen katten og hunden, ulven og apen, draken og slangen...
Les mer...

Tre generasjoner Rieger så en svømmende dinosaurus på ca. 30 tonn i Okanagan Lake i British Columbia, Canada i 1980

...Frank, sønnen Jim og sønnesønnen fulgte den svømmende dinosaurusen med båt i 15-20 minutter. Frank Rieger anslår at 14-16 fot av dyret var over vannflaten i en høyde på ca. 3 fot (ca. 1 meter), halen var 30-50 fot lang. Dinosaurusen hadde fire bein og veide omtrent 30 tonn. Jim Rieger forteller at den svømmende dinosaurusen beveget hodet fra side til side. Han trodde at den kanskje lette etter fisk...

Les mer...

Mary og Cal R. Bombay så en levende dinosaurus ved Rifftdalen i Kenya i 1963

-Det var en av de mest overraskende opplevelser jeg noen gang har hatt...jeg trodde ikke at det jeg så var virkelig da jeg hadde lært på skolen at dinosaurusene døde ut for millioner av år siden...
Les mer...

Richard Owen lanserte begrepet ”dinosaurus” i 1848

...ordet ’dinosaurus’ kommer fra gresk deinos, ”fryktelig” og sauros, ”øgle”...
...
levende fryktelige øgler er imidlertid blitt observert og beskrevet helt frem til våre dager, blant annet ved å bruke begreper som 'drage' og 'sjøuhyre'...
Les mer...