Ga alt hun eide til de fattige og fulgte Jesus - Catherine Doherty (1896-1985)

...etter få år var hun blant byråets ledere. Hun var igjen velholden, fikk seg stor leilighet, mange bøker, egen pleierske til å ta seg av sønnen, stor bil og betydelige venner. Men midt i den nye velstanden begynte hun å undre på om Gud hadde berget henne fra døden i Russland bare for at hun skulle bli en velholden borger med et behagelig liv i Nord-Amerika. Og så opplevde Catherine de Hueck, som Antonius den Store og mange andre i ørkenbevegelsen, at Jesu ord til den rike unge mann ble en personlig og eksistensiell utfordring:

”Selg alt du har og gi det til de fattige. Kom så og følg meg."

Les mer...

Derek Prince om viktigheten av en bedre forståelse av Den Hellige Ånd

...gjennom mange år i fulltidstjeneste har jeg ofte undervist om Den Hellige Ånd. Erfaringsmessig har jeg sett at en bedre forståelse av Den Hellige Ånd kan gjøre oss mer effektive for Guds Rike. Det er Den Hellige Ånd som fortsetter Jesu tjeneste i våre liv...
...
ofte er Guds løsning helt forskjellig fra hva jeg ville ha funnet på...
Les mer...

Undervisning om å tjene

Hva Bibelen sier om det å tjene, og det å være en tjener for medmennesker, er tema for denne undervisningen.
Les mer...