Carl Torp om å utnevne vranglærere til biskoper

...de norske regjeringer har i flere år arbeidet aktivt for å svekke den sanne kristendommens innflytelse i Norge...
Les mer...

Carl Torp om liberale prester

...en kan umulig være liberal og kristen...
Les mer...

Carl Torp om Human-Etisk Forbund

...Human-Etisk forbund er en gjenganger og en sammenblanding av det fritenkeri og den egenrettferdighet som på Frelserens tid representertes av sadduseerne og fariseerne...det eksisterer mange religioner uten Gud. Det en setter sin lit til istedenfor den levende og sanne Gud, er ens religion...et mindretall, de mer ærlige sjeler, går dundrende moralsk konkurs, selvfølgelig, og omvender seg til Gud og Frelseren...det forherdede flertall, hvor mange eller få de kan være, iler frekt og utfordrende videre på fordervelsens vei...
Les mer...

C.O. Rosenius om å bli for avhengig av underhyrder

...Kristus den eneste gode hyrde. Han er den gode hyrde på en slik måte at ingen annen enn han er det. Dette er en viktig sannhet, både til advarsel og trøst. Kristne mennesker må vokte seg vel for på avguderisk vis å henge fast ved noen underhyrde. Det er skadelig om du skulle bli så avhengig av et menneske at dersom vedkommende dør eller flytter bort, er det som om du har mistet all trøst og hjelp. Det kunne også hende at din lærer kom til å vike av fra sannhetens vei. I så fall ville du stå i fare for å bli revet med.

Nei, en kristen må ha sitt hjertes feste og støtte i Herren alene. Om han da kommer til det mest øde sted, der ingen hyrderøst lyder fra menneskemunn, skal han likevel oppholde sin sjel med Frelseren og hans ord...

Les mer...

Undervisning om å fare vill

Hva Bibelen sier om det å fare vill, er tema for denne undervisningen.
Les mer...