Bli en verdensmisjonær der du bor

De fleste verdensmisjonærer begynte i det små. Vi hjelper deg gjerne så godt vi kan med å nå din familie, venner, naboer, bekjente og andre mennesker i verden med de gode nyhetene om at vi kan få del i evig liv i Himmelen ved troen på Jesus Kristus...
Les mer...