Litt om effekten av kaffe

...ifølge en undersøkelse av Manpower Work Life blir du mer effektiv på jobben hvis du tar deg en kaffepause og skravler med kolleger. Det samme viser en undersøkelse for Hewlett-Pacard...

...kaffe ser ut til å beskytte mot diabetes type 2, skrumplever og alzheimer...

Les mer...

1200 forskningsstudier og 400 rapporter om sammenheng mellom tro og helse

...kristen tro ser blant annet ut til å gi høyere forventet levealder. I en studie fra USA ble over 20.000 representative amerikanere fulgt gjennom ni år. De som gikk regelmessig i kirken, hadde syv år høyere forventet levealder enn de som ikke gjorde det. For afroamerikanere var forskjellen hele 14 år...

...funnene tyder på at effekten er størst for dem som er ”genuint overgitt til Gud” og som har en tro på som påvirker tenkningen, atferden og relasjonene sine. De peker på en meningsfull virkelighetsoppfatning, sunne vaner og sterke sosiale relasjoner som viktige faktorer som aktive troende har større sjanser enn andre for å etablere i livet...

...de to britiske legene peker også på mange andre positive helseeffekter av aktiv tro: økt velvære og lykke, håp og optimisme, mening med livet, bedre selvtillit, bedre tilpasning til tap, mindre ensomhet, lavere depresjonsrate, lavere selvmordsrate, mindre angst, lavere rater for alkohol- og stoffmisbruk, mindre lovbrudd og kriminell aktivitet, mer stabilitet og tilfredshet i ekteskapet...

Les mer...

De som tror på Gud er mer rolige og faller ikke sammen om de møter motgang

...en nervelege i Amerika foretok en undersøkelse av 500 mennesker for å få rede på ting som kunne være til hjelp ved siden av medisin og sykepleie...
Les mer...

Rapport om psykisk helse, rusmiddelbruk og vold

...rusmiddelbruk, i første rekke av alkohol, er viktigste risikofaktor for at drap skjer i Norge...
Les mer...

Abort kan føre til rus og depresjon

...forskningen til sosiolog Willy Pedersen viste at abort er en risikofaktor for både rus og depresjon. Særlig gjelder det de kvinnene som er alene om beslutningen...
Les mer...

Reiste fra Johannesburg til Wales på et øyeblikk og drev djevelen ut av en sinnssyk kvinne

...han la hendene på henne og kastet djevelen ut av henne. Så var han plutselig tilbake i Johannesburg igjen og knelte på plattformen der. Tre uker senere fikk de melding om at kvinnen var satt fullstendig i frihet. Hun var blitt skrevet ut på flekken da legene oppdaget at hun "plutselig" var blitt frisk og sunn...
Les mer...

Angsten forsvant etter forbønn på telefon

...i 40 år plagdes jeg med angst. Å være alene var fryktelig vondt. Jeg var redd for å gå turer ute og syntes det vondt å være der det var mange folk. I løpet av disse årene har jeg spist bøttevis av forskjellige slags nervetabletter. For ett år siden ringte jeg...
Les mer...

Kvitt depresjon etter forbønn på telefon

...jeg har vært inn og ut av psykiatrisk klinikk. Noen ganger var jeg innelåst der, så ille var det. Ofte lå jeg bare i senga, gråt og ønsket meg døden. I løpet av denne tiden har jeg slukt mange nervetabletter. For tre-fire måneder siden kontaktet jeg deg på telefonen, og du ba for meg. Etter dette...
Les mer...

Fysisk aktivitet og depresjon

...fysisk aktivitet har positiv effekt ved depresjon både for å hindre depresjonsepisoder og for å behandle dem, så vel akutt som på lengre sikt...
Les mer...

Fysisk aktivitet og angst

...en midlertidig reduksjon av situasjonsangst etter fysisk aktivitet er veldokumentert...
Les mer...

Psykoterapeut mener at unges dårlige psykiske helse skyldes manglende kristendomsundervisning

I Sverige har en psykoterapeut ved navn Lennart Bergstrøm gått ut med en uvanlig påstand. Han sier at de unges dårlige psykiske helse er et resultat av manglende kristendomsundervisning.
Les mer...