Litt om gavmildhet, rikdom og meningen med livet

...vent ikke til du er velstående med å bli sjenerøs! Ditt inntektsnivå og ditt ønske om å gi har lite med hverandre å gjøre. Noen av de mest gavmilde menneskene har svært lite materielt sett. Samtidig er det mange mennesker som har i mengder som ikke har det gavmilde hjertet som trenges for å gi...
...80 % av de som tjener mer enn 10 millioner kroner i året gir ikke noe til veldedighet...
...livets mest vedvarende og viktige spørsmål er: Hva gjør vi for andre?...

Les mer...

Den katolske kirkes katekisme om rikdom og berømmelse som vår tids avguder

...rikdom er dagens store guddom; Mengden, menneskemassen, ærer den instinktivt. Den måler lykke etter formue, og etter formue måler den også anseelse (…). Alt dette kommer av overbevisningen om at med rikdom kan man gjøre alt. Rikdom er altså én av dagens avguder og berømmelse en annen. (…) Berømmelse, det å være kjent og omtalt i verden (det man kunne kalle medieberømmelse), er kommet til å bli sett på som et gode i seg selv, et ypperste gode, gjenstand, den også, for formelig tilbedelse...
Les mer...

Rike gir mindre til veldedighet enn fattige

...psykologer ved University of Berkeley i USA og University of Toronto i Canada har gjennomført en rekke forsøk, for å se om velstående mennesker oppfører seg annerledes enn andre...
Les mer...

Rike stjeler, jukser og bløffer mer enn andre

...folk i dyre biler bryter for eksempel trafikkreglene oftere enn folk i rimeligere biler, og de tar også mindre hensyn til fotgjengere som forsøker å krysse gata...

...et forsøk der det ble spilt terningspill med mulighet for å vinne 50 dollar, viste det seg at rikingene oftere jukset og forsøkte å lyve på seg bedre terningkast enn de egentlig hadde fått...

-Det viser i hvor ekstremt stor grad velstand og overklassestatus kan skape mønstre av egennytte og manglende etikk, slår Piff fast.

Les mer...

Johannes Chrysostomos om "ditt" og "mitt"

...krangel og krig bryter ut fordi noen prøver å ta for seg av det som tilhører alle. Det er som om naturen selv ble opprørt over at mennesker, ved å bruke de kalde ordene ”ditt” og ”mitt”, har sådd splittelse der Gud hadde skapt enhet. Ordene ”ditt” og ”mitt” er meningsløse...
Les mer...

Ambrosius om rikdom

...på trehundretallet ble Ambrosius, biskop av Milano, alvorlig bekymret over å se at enkelte kristne samlet seg store rikdommer. Han skrev til dem:

"Jorden ble skapt for alle og tilhører alle. Naturen kjenner ikke til rike mennesker, den føder bare fattige. Du tar ikke av ditt eget når du gir til de fattige; du gir bare tilbake en del av det som tilhører dem, for du har tatt og beholdt for deg selv det som er gitt til alle."

Les mer...

Augustin om rikdom

...jo lettere en greier seg med lite, desto rikere bør en anse seg for å være; bedre er det nemlig å trenge lite enn å eie meget...
Les mer...

Jeremia 9, 23-24 om visdom, makt, rikdom, forstand og gudsfrykt

...den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den mektige skal ikke rose seg av sin makt, den rike skal ikke rose seg av sin rikdom...
...
den som roser seg, skal rose seg av dette: At han har forstand og kjenner Meg. Jeg er Herren som øver barmhjertighet, rett og rettferdighet på jorden. For i alt dette har Jeg velbehag, sier Herren...
Les mer...

Den rikeste var alt død

...det fortelles om en rik godseier i Jylland. Han drømte ei natt at den rikeste mann i soknet skulle dø av hjerteslag. Han ble redd og gikk til doktoren, for ingen var så rik som han. På veien gikk han forbi ei stue hvor en av hans fattigste arbeidere bodde.
Datteren, ei jente på ti år, kom løpende:
-Far er død, ropte hun. -Han døde plutselig mens han leste i Bibelen.
Godseieren behøvde ikke å være redd for hjertet sitt. Den rikeste var alt død...
Les mer...

Ga bort alt - Toyohiko Kagawa (1888-1960)

...riktignok kjenner jeg meg somme tider sliten, som resultat av denne fortvilte kamp med nøden, men jeg er Gud takknemlig fordi den alltid holder meg på vakt...
...
jeg har i en viss utstrekning hatt penger. Men når jeg så at de fleste mennesker ikke eide en øre, fylte besittelsen av penger meg med skamfølelse, og jeg ga dem bort...
...lettere å bære den lidelse som mangel på penger medfører, enn den bekymring som følger av å eie dem...
...
når en går på med dødsforakt, er det mulig å holde seg meget nær til Gud. Og siden Guds nærhet er større for meg enn alle velsignelser, vil jeg flykte til jeg faller, selv om denne ulv er aldri så fryktinngytende...
...
når folkemassene lider nød som nå for tiden, er det umulig for meg å leve makelig...
...
jeg er en spiller som vedder alt han har på Gud. Jeg setter alt jeg har inn på Guds rikes fremme...
...
jeg har satt alt inn: eiendom, stilling, berømmelse, alt har jeg satt på spill for Gud...
Les mer...

Toyohiko Kagawa (1888-1960) om et liv uten byrder

...hvis en har meget gods, forfølges en av frykt for at det skal bli stjålet. Hvis en går kledd i vakre klær, er en redd en vil søle dem til. Hvis en er av høy rang, engstes en for å bli omstyrtet. Hvis en er stolt av å være lærd, blir en dypt såret om en blir gjort narr av...
Les mer...

Martin Luther om rikdom

...denne verdens mennesker priser de som streber etter rikdom og materielle ting. Istedenfor å se på rikdommen som et hinder for å kunne stole på Gud, synes de det er en prisverdig dyd og en egenskap som fortjener all ære...
Les mer...

Undervisning om rikdom

Hva Bibelen sier om rikdom, er tema for denne undervisningen.
Les mer...