Boka "Hermas' "Hyrden""

...i den eldste kirke var ”Hyrdeboken” populær, men også omstridt. Ireneus, Klemens av Aleksandria og Origenes holder den for å være hellig skrift. Eusebius klassifiserer den blant de omstridte bøker, men nevner at noen finner den svært verdifull, særlig for nye kristne...
Les mer...