FØRT I ÅNDEN TIL ILDSJØEN

...dette synet hadde jeg i 1979 da jeg jobbet som støvmokker for norsk Nefelin på Stjerneøya litt utfor Alta i Finnmark. Det var natt og jeg skulle legge meg ned for å sove. Med det samme hodet berørte hodeputa ble alt svart. Jeg falt nedover og nedover i full fart. Alt var mørkt rundt meg. Det var som om jeg raste gjennom en svart tunnel eller en mørk sjakt. Plutselig var jeg nede og sto ved en gresslette. Jeg gikk litt og kom til en innsjø...

...jeg hadde bare gått noen få meter da jeg kom til to veier. De to veiene gikk i hver sin retning. Den ene veien var smal, den andre veien var bred. På den smale veien var det nesten ingen som hadde gått. Men på den brede veien var det mange som var gått. Jeg så det på grunn av at det var fotavtrykk på veiene...

Les mer...

Rick Joyner møtte Herren og Thomas à Kempis i en visjon

-Mennesker så på Thomas som en ydmyk arbeider, en som lagde mat, tok oppvasken og luket i hagen, men han bar også fakkelen. Fra sin oppvaskpost ble han mektigere enn konger eller keisere. Han profeterte til millioner over generasjoner. Selv i dag går Mitt budskap frem gjennom hans skrifter...

-Tror du at du kan gjøre det bedre enn alle de andre fakkelbærerne?
Les mer...

I Himmelen, men ikke av Himmelen - William Booth

Åpenbaringen gikk enda mye dypere, for den beskrev i detalj de motiver som hadde hatt innflytelse på meg i løpet av mitt jordiske livsløp. Den fremstilte til hvilke formål mine tanker og følelser og aktiviteter i hovedsak hadde blitt brukt, og brakte frem til hvilke formål jeg hadde benyttet min tid, mine penger, min innflytelse, og alle de andre talenter og gaver som Gud hadde betrodd meg å bruke til Sin ære og til menneskenes frelse.
Les mer...

"Gå selv!" - William Booth

"Du er for opptatt til å tenke på mine anliggender," fortsatte den fremmede. "Du har så mye å gjøre med dine studier, dine fornøyelser, dine fritidsaktiviteter, din fremtid, og alt det andre, at enhver alvorlig tanke om mitt arbeide blir skjøvet tilside..." av William Booth
Les mer...

"Hvem bryr seg?" - William Booth

”Under en av mine nylige reiser ble jeg ledet inn i en tankerekke angående tilstanden til den store hopen rundt meg som levde uten å bry seg om alt som dreide seg om deres evige velferd..." William Booth
Les mer...

Angelo - Liten på jorden, stor i Himmelen

"Angelo døde hver dag fordi han ikke levde for seg selv, men for andre. Mens han var på jord betraktet han alltid seg selv som den minste av de hellige, men han var en av de største. Som du allerede har lært, så er det mange av dem som betrakter seg selv som størst og av andre blir betraktet som størst, som ender opp som de minste her. Angelo døde ikke for en læresetning, ikke en gang for sitt vitnesbyrd, men han døde virkelig for Meg..."
Les mer...

Olav Rogdes syn om bortrykkelsen

”Det jeg her har skrevet, ble åpenbart for meg, mens jeg en formiddag lå i bønn i Bergen. Jeg ble selv veldig grepet av synet. Det kom til meg akkurat som om jeg leste i en bok – et lite hefte – og tanken på bortrykkelsen var akkurat i det øyeblikket slett ikke i mine tanker..." Olav Rogde
Les mer...

Valdres-kvinne fikk et syn om Jesu gjenkomst og 3. verdenskrig

"Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa – land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen..."
Les mer...