Vekkelsen i Algerie begynte på fotballbanen

...kristne fra Alger og Oran dro til turneringen i håp om at de skulle få anledning til å dele evangeliet. Anledningen kom da stjernespilleren til ett av lagene ble alvorlig syk. Han ble momentant helbredet da de kristne bad for ham.

Hendelsen skapte en slik velvilje overfor de kristne at de fikk lov å holde friluftsmøter om kveldene.

-Dette var helt utenkelig på denne tiden, forteller Ourahmane. 40 unge menn tok imot evangeliet. 36 av dem gikk raskt tilbake til sin muslimske tro da ryktene begynte å gå og politiet startet etterforskning.

-Bare fire menn ble bevart. De oppsøkte først en kirke i Alger, men startet senere kirke i landsbyen de kom fra. Da begynte Gud å arbeide, forteller Ourahmane.

Ganske snart hadde kirken fått over hundre medlemmer. Alle var konvertitter fra islam.

-De hadde en visjon om å gå ut og forkynne evangeliet i landsbyen i nærheten. De brukte mye tid i faste og bønn, bad for syke og drev disippeltrening. Dette var en nøkkel til veksten, mener Ourahmane...

Les mer...

En martyrhistorie fra Afghanistan

...en omvendt afghaner kjente Kristi kall til å vitne om Herren i Afghanistan, som da var lukket for evangeliet. Han var ikke før begynt før han ble tatt til fange og drevet av sted seksti, sytti mil til byen Kabul for å forhøres...
Les mer...

Korssmykke kostet Shirley Chaplin jobben

...seks fremstående engelske biskoper kaller diskriminering av kirkegjengere for uakseptabelt i et sivilisert samfunn. Nå ber de regjeringen sette en stopper for forfølgelse av kristne...
Les mer...

165.000 kristne drept for sin tros skyld i 2009

...en kristen blir torturert hvert tredje minutt i den arabiske verden. I løpet av 2009 ble 165.000 kristne drept for sin tros skyld, de fleste i muslimske land...
Les mer...

Kunnskapsmangel hos Lotterinemnda hindrer samfunnsnyttig misjonsarbeid

...det er lang praksis for ikkje å rekne misjonsarbeid som humanitær verksemd i lotterisamanheng...

Les mer...

Professor Anders Törnvall om islam

-Islam representerer ofte en hierarkisk, klanmessig modell for samfunnsbyggning. De ønsker ikke å tilpasse seg. Det er en religion som utelukker vantro og i mange land er det forbudt å konvertere. Jeg har selv vært i Iran. Der henger de konvertitter.
Les mer...

Åpne Dørers forfølgelsesliste 2010

...Nord-Korea er det landet i verden der det er verst å være kristen. Deretter kommer Iran og Saudi-Arabia...
Les mer...

70 % av verdens befolkning har sterkt begrenset religionsfrihet

...4,8 milliarder mennesker har sterkt begrenset religionsfrihet. Fysisk vold og overgrep på grunn av religion forekommer i 126 av 198 land i verden...
Les mer...