Kapittel 10 (siste kapittel) i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...husk at din egen rettferdighet er som skitne filler, og at frelsen ikke er ved gjerninger, men en Guds gave...
...det er ingen glede i livet som er større enn gleden ved å dele med andre. Vær ikke tilfreds med å ha overflod når millioner lider mangel...
Les mer...

Kapittel 9 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...trukket den slutningen som mange andre har trukket, at det i alminnelighet må være noe galt med folk som blir forfulgt for rettferdighets skyld, at det må være noe spissfindig i deres innstilling, en eller annen personlig særegenhet eller en slags religiøs fanatisme som får andre til å mishandle dem. Men det er ikke alltid slik, eller la oss heller si: Det er sjelden at dette er grunnen...
...så lenge som Satan går løs her i verden, og menneskenes hjerter er behersket av onde lyster, vil det aldri bli lett eller populært å etterfølge Kristus...
...menneskene, slik som de er, kan ikke forstå at noen virkelig ønsker å leve et uselvisk liv. De vantro vil si at det ”stikker noe under”...
Les mer...

Kapittel 8 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

…Jesus etterlot seg ingen materiell arv til disiplene. Alt han hadde, var en kjortel som tilfalt en romersk soldat, sin mor som han overlot til Johannes, sitt legeme som Josef fra Arimatea fikk ta hånd om, og sin Ånd som gikk tilbake til Faderen.

Men han etterlot sine disipler noe som var mer verd enn gull, mer varig enn store eiendommer og mer verd å ønske seg enn store marmorpalasser – Han etterlot oss sin fred…
Les mer...

Kapittel 7 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...men den største lykken som de opplever som er rene av hjertet, er ikke bare et gitt forhold med mennesker, men en opphøyet forbindelse med Gud...
Les mer...

Kapittel 6 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...kristendom består først i å komme til Kristus og ta imot de levende vannstrømmene. Dernest består den i å la de levende vannstrømmene renne ut fra sitt eget liv. Den må deles med andre i kjærlighet, barmhjertighet og medlidenhet...
...fordom er en form for ran, for den frastjeler sitt offer en anledning til å diskutere saken. Den er også en morder, fordi den dreper muligheten til fremgang for dem som blir bytte for den...
...den barmhjertigheten verden behøver er vår Herre Jesu Kristi nåde, kjærlighet og fred. Det er hans forvandlende og gjenfødende makt som verden, mer enn noe annet, er i behov av...
Les mer...

Kapittel 5 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...se på fremgangen i Vestens sivilisasjon nettopp nå. Vi har alt det en maskinalder kan fremstille, likevel er folk ulykkelige og kjeder seg mer enn noensinne, samtidig som moralen er lavere enn noensinne. Årsaken er at vår tørst etter Gud ikke er blitt stillet...
...hvis du har den aller minste lengsel etter Gud og rettferdighet, er dette et sikkert tegn på at ditt hjerte ikke er blitt så forherdet at det er uimottakelig for Kristi stemme og budskap. Du er ennå levende og mottakelig for Åndens tale...
...den slags religiøse erfaringer som ikke fører til et rettferdig liv er knapt verdt å søke. Jeg skal være den siste til å bagatellisere bestemte religiøse opplevelser. Men religiøse erfaringer som ikke gir oss en bedre moral og en Kristuslik karakter har intet formål og kan i virkeligheten gjøre mer vondt enn godt. Gud er hellig, og hele forløsningsverket har hellighet som sitt mål...
Les mer...

Kapittel 4 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...ordet ”mild” var knapt kjent før kristendommens tid, og ordet ”gentleman” var ukjent. Denne edle karakterkvaliteten er et direkte biprodukt av den kristne tro...
...vi har overflod av laster og et minimum av dyder. Vi har skjøvet i bakgrunnen mildhet, høflighet og god moral, mens vi har utviklet vår råskap, villskap og ondskap...
...vi har vendt tilbake til barbariet med ”den sterkestes rett” og den filosofien at ”makt er rett”. Vi er rike på kunnskap, men fattige på visdom...
...jeg har sett harde og tillukkede mennesker åpne sine hjerter i tro, ta imot Kristus som frelser og bli milde, tålmodige, barmhjertige gentlemen...
...Gud hadde arbeid med å temme hver enkelt av disiplene. Temmingen gikk ikke ut på å gjøre det av med deres kraft og styrke, men å lede den gjennom de rette kanalene...
...Gud kan ikke bruke en mann uten temperament like godt som en mann med et kontrollert temperament. Det er altfor mange kristne som aldri blir opprørt over noe, de blir aldri rasende over urettferdigheten, korrupsjonen i høye stillinger, eller over de ugudelige tiltakene som ødelegger folk på både kropp og sjel...
Les mer...

Kapittel 3 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...vår tid er ikke i første rekke en sorgens tid. Dette århundret kunne like gjerne gå inn i historien, ikke som fremskrittets århundre, men som ”overfladiskhetens århundre”. Så lenge vi har glinsende biler å tilbringe fritiden i, TV og kino til å underholde oss med, luksuriøse hjem å leve i og nok av hjelpemidler å ty til, er det mange som ikke tenker så mye over hvordan det går med sjelen...
Les mer...

Kapittel 2 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...når vi blir klar at all vår godhet bare er som skitne filler i Guds øyne, og blir klar over vår gjenstridige viljes ødeleggende makt, når vi blir klar over vår absolutte avhengighet av Guds nåde gjennom tro alene og ingenting annet, har vi begynt å gå på den veien som fører til lykken...
Les mer...

Kapittel 1 i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...en berømt filmstjerne utbrøt: ”Jeg har penger, skjønnhet, berømmelse og popularitet. Jeg burde være den lykkeligste kvinnen i verden, men jeg er ulykkelig. Hvorfor?...
...en mann konsulterte en psykiater. Han sa: ”Doktor, jeg er ensom, motløs og ulykkelig. Kan De hjelpe meg?” Psykiateren foreslo at han skulle ta en tur til sirkus for å se en berømt klovn som folk sa kunne få den mest fortvilede i godt humør. Pasienten svarte: ”Det er jeg som er den klovnen...
Les mer...

Forord i boka "Lykkens hemmelighet" av Billy Graham

...til mor og far, som gjennom Gudinnviede liv lærte meg lykkens hemmelighet...
...jo mer jeg leste dem, studerte dem og grunnet på dem, jo mer ble jeg klar over at Kristus her viser en vei til personlig lykke for alle mennesker, uansett rase, nasjonalitet, alder eller andre omstendigheter...
...hvis vi med lykke mener sinnsro, tillitsfullhet, tilfredshet, fred, glede og tilfredsstillelse i sjelen, så var Jesus ualminnelig ”lykkelig”...
...kjente en hemmelighet som tillot ham å leve høyt hevet over livets omskiftelser og frykten for framtiden...
Les mer...